Zagłosuj

Czy uliczna reklama zwraca Twoją uwagę ?
 

Łącznie odwiedziło nas:

Liczniki

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Regulamin wypożyczalni PDF Drukuj

 

Przed wypożyczeniem przyczepy, osoba korzystająca z usługi - zwana dalej "Klientem" zobowiązana jest do:


a) przedstawienia dwóch dokumentów tożsamości;
b) określenia czasu użytkowania przyczepy;
c) opłacenia usługi "z góry";
d) sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania układu elektrycznego, mechanicznego oraz stanu ogumienia.


Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić przedstawicielowi wypożyczalni.


Opłata za usługę pobierana jest zgodnie z cennikiem wypożyczalni i stanowi iloczyn stawki dobowej i ilości dni.


W przypadku przedłużenia czasu eksploatacji Klient zobowiązany jest niezwłocznego poinformowania wypożyczalni oraz dokonania dopłaty.

 

Przyczepy ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 

Klient zobowiązuje się do nie przekraczania ładowności przyczepy.


Za wszelkie uszkodzenia przyczepy, jak również kradzież w okresie trwania usługi odpowiada Klient.

 

W przypadku uszkodzenia przyczepy naprawę wykonuje Klient lub za zgodą Wypożyczalni opłaca przewidywany koszt naprawy. W przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia przyczepy Klient płaci równowartość wartości przyczepy.


W przypadku wystawienia przez Policję mandatu karnego lub zabrania dowodu rejestracyjnego z powodu przeładowania, braku uprawnień, itp. lub usterek technicznych spowodowanych przez użytkującego Klienta wszelkie koszty ponosi Klient.


W przypadku awarii przyczepy z winy Klienta wypożyczalnia nie ponosi kosztów holowania i napraw przyczepy. Dotyczy to także przypadków awarii wskutek zużycia lub zmęczenia elementów pojazdu.


Usługa zostaje zakończona odbiorem technicznym, zwrotem wszelkich dokumentów (dowód rejestr., Polisa OC). Wypożyczający potwierdza zakończenie trwania usługi podpisem na UMOWIE. W przypadku nie odebrania przyczepy usługa trwa, a jej koszt ponosi Klient.

 

Nie zwrócenie przyczepy stanowi przestępstwo przywłaszczenia według Kodeksu Karnego.


Klient podpisując umowę oświadcza że znane są mu przepisy kodeksu ruchu drogowego dotyczące użytkowania i poruszania się z przyczepami samochodowymi.


W kwestiach których nie regulują powyższe postanowienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Klient wypożyczalni otrzymuje kopię zawartej umowy.